Bu necə işləyir?

Strateji İdarəetmə
Strategiyanızı müəyyənləşdirin və ona əməl edin

Bisnes prioritetləri və
imkanları ilə uyğunlaşın

Proqram təminatı, iş strategiyası və performansının optimallaşdırılması, resursları, layihələri və hədəfləri düzgün şəkildə uyğunlaşdırmaq üçün alətlər təqdim edir. Qərar qəbuletmə imkanları və əməliyyat səmərəliliyini artırır. Layihə seçilməsini, prioritetləşdirilməsini və optimallaşdırılmasını sürətləndirir.

Demo

Startegiyadan Portfelə qədər
görünürlük verən həll

Strategiyanıza aydınlıq gətirin. Layihə sağlamlığının cari vəziyyətini izləyərək layihə portfelinizi və Əsas Performans Göstəriciləri uyğunlaşdırın.

  • Strateji planınızı saniyələr içərisində nəzərdən keçirin
  • Strategiyanızı işdə görmək üçün aşağıya doğru sürüşdürün
  • Problemləri daha sürətli və daha dəqiq həll edin
  • Çapraz funksional layihələrdə daha yaxşı əməkdaşlıq edin
Demo

İstifadəyə hazır
planlaşdırma modelləri

Strateji planlaşdırmada mükəmməl təcrübələrdən istifadə edin. Təşkilatınızda hazır planlaşdırma modellər və çərçivələrdən istifadə edin. Öz planlama modelinizi də yarada və şablon kimi istifadə edə bilərsiniz.

10
İstifadəyə hazır modellər
Demo